НАСТОЛНА ИГРА

Познайте двете римувани думи, които образуват забавна фраза. Например: неук борсук 🦡. Ако се затрудните, използвайте жокерите 🃏.